De giften die onze stichting momenteel ontvangt om jongeren te helpen hun rekeningen te betalen, komen goed terecht. De Stentor besteedt er aandacht aan, aan de hand van het verhaal van Celeste (22). Zij vertelt hoe ze probeert rond te komen van 44 euro per maand, als ze alle andere lasten heeft betaald. En hoe een gift van onze stichting haar af en toe helpt.
We zijn dan ook heel blij dat een aantal mensen ons de energietoeslag heeft geschonken, die elk huishouden de komende tijd krijgt. Wilt u ook een deel afstaan? Jongeren als Celeste zouden er ontzettend mee geholpen zijn.

Het rekeningnummer van onze stichting is NL 56 SNSB 0956 8299 45.
De stichting heeft een ANBI-status. Dat betekent dat donateurs hun giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Lees hier het hele verhaal in de Stentor.