Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn bestaat uit voorzitter Marco Betman en penningmeester/secretaris Betty Lehmann.

Zij ontvangen geen beloning voor deze werkzaamheden; zij brengen uit betrokkenheid als vrijwilliger hun specifieke kennis en ervaring in.

Visie en missie

De visie van de stichting is het ondersteunen van personen en organisaties bij de opvang en begeleiding van zwerfjongeren, jongeren die als vluchteling in Nederland zijn gekomen, asielzoekende jongeren, tienermoeders en andere risicojongeren.

De missie is om fondsen, subsidies, sponsorgelden, giften en vergoedingen te werven om deze aan te wenden voor door de stichting georganiseerde activiteiten of andere initiatieven voor zover deze bijdragen aan het doel van de stichting.