We publiceren jaarlijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Vragen over de besteding van het geld beantwoorden we ook tussentijds graag.
 

U kunt hier het jaarverslag over 2020 en het Financieel jaaroverzicht over 2020 bekijken.

Ook het jaarverslag over 2019 en het financieel jaaroverzicht van dat jaar zijn nog te raadplegen, en onderaan staan de links naar eerdere rapportages.

 

De stichting is een algemeen nut beogende instelling. Dat levert onder meer belastingvoordelen op voor zowel donateurs als de stichting zelf.
Het geeft ook aan dat de stichting de financiële zaken goed op orde heeft.

 
 
 

Hieronder vindt u de vorige rapportages over de financiën van de stichting.

financieel jaaroverzicht van 2018

jaarverslag van 2018

jaarverslag van 2017

financieel jaaroverzicht van 2017

financieel jaaroverzicht van 2016