Elk huishouden in Nederland heeft in november en december recht op 190 euro korting op de energierekening. Energiebedrijven verrekenen dat, als het goed is, automatisch.
Onze stichting werd benaderd door iemand die zegt de 190 euro niet nodig te hebben om zijn rekening te kunnen betalen. Hij bood aan het beschikbaar te stellen voor een jongere die het geld wel goed kan gebruiken. En er zijn er volop die zwaar de pineut zijn, met de huidige hoge lasten. U begrijpt het al: we hopen dat dit mooie gebaar meer mensen aanspreekt.

Heeft u ook die 190 euro niet per se (helemaal) nodig? Overweeg dan eens een deel ervan beschikbaar te stellen, via onze stichting. Wij geven het 1 op 1 door aan een jongere die er ontzettend mee geholpen zou zijn.

Het rekeningnummer van onze stichting is NL 56 SNSB 0956 8299 45.

De stichting heeft een ANBI-status. Dat betekent dat donateurs hun giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.