Hulp aan jongeren staat bij ons voorop, niet onze stichting. Het is daarom prima om de uitvoering van de hulp aan anderen over te laten. Precies vanuit dat idee hebben we een nieuwe werkwijze toegevoegd aan ons programma.
 
Twaalf professionele hulpverleners die met onze doelgroep werken, krijgen een tegoedbon met een waarde van 500 euro. Deze mogen ze gebruiken om samen met een jongere uit onze doelgroep uit te geven. Deze hulpverleners weten immers heel goed waar degenen die ze begeleiden, behoefte aan hebben. Daarom laten we de keuze graag aan hen.
 
Het gaat om zaken waarvoor binnen het reguliere budget van hulpverlening geen ruimte is. Het gaat bijvoorbeeld om een bijdrage voor eten, kleding, scholing, huur of borg van een kamer, inrichtingskosten, maar een uitje kan ook, als dat iets is waar de jongere in kwestie baat bij heeft.
 
De regeling is er voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Het geld wordt beschikbaar gesteld onder een aantal voorwaarden. Zo mag de 500 euro niet rechtstreeks aan de jongere worden gegeven en niet gebruikt worden om schulden af te lossen.