Eén van de speerpunten van onze stichting is het ondersteunen van jongeren die een opleiding willen volgen. Omdat onderwijs deuren kan openen. Het zorgt voor persoonlijke ontwikkeling in meerdere opzichten, biedt betere kansen op de arbeidsmarkt en kan zo een basis zijn voor een nieuw bestaan.

Vandaar dat we hen stimuleren hiermee aan de slag te gaan. Het gaat dan om jongeren die door hun verleden niet de kans hebben gekregen om een opleiding af te ronden.

We betalen voor deze jongeren de boeken en eventueel andere leermiddelen, schoolgeld of kopen een goede laptop voor ze die ze nodig hebben voor hun opleiding.

Een voorbeeld

Eén van de jongeren die we op deze manier een steun in de rug geven is de 23-jarige André uit Vaassen. Hij heeft net een opleiding applicatie en media ontwikkelaar afgerond bij het R.O.C. Aventus en begint deze september (2022) aan de bachelor opleiding ICT bij Saxion.

‘Ik kom uit de zorg maar ga binnenkort op mijzelf wonen in Deventer’, schrijft hij in zijn aanvraag voor ondersteuning. ‘Ik ken Marco (de voorzitter van onze stichting) omdat hij mij in 2019 van de straat heeft weten te houden door een slaapplek voor mij te regelen bij de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils. Ik ben sinds kort uit de schulden maar ik heb nog niet echt een buffer kunnen opbouwen. Voor mijn volgende opleiding heb ik schoolboeken nodig en ik vroeg mij af of ik daar ondersteuning in zou kunnen krijgen. Mijn schoolboeken zijn niet erg duur maar toch zou ondersteuning mij kunnen helpen.’

Het afgelopen schooljaar hebben we op deze manier 5 jongeren op weg geholpen.

En dan?

Van twee van hen weten we dat het goed is gegaan. Eén jongere gaat over naar het examenjaar van de Vavo (volwassenen havo), de ander gaat door naar het tweede jaar van de hbo-opleiding sociaal work.

Een derde jongere die ook een hbo-studie volgt, heeft die helaas door omstandigheden moeten stoppen. Haar bedoeling is wel het op een later moment op te pakken.

Van de andere twee jongeren weten we dat ze goed op weg geholpen zijn, maar hun ontwikkelingen volgt onze stichting niet meer actief. Dat komt doordat de aanvragen voor ondersteuning van hen via andere organisaties zijn gelopen. Niet alles hoeft namelijk onder de vlag van onze stichting te vallen; het gaat om het doel, het uiteindelijke effect.

Uiteraard bekijken we elke aanvraag grondig, ongeacht of die volledig via onze stichting loopt of niet. Het totaalbedrag dat we ter beschikking stellen is per situatie verschillend.