18 april 2022: Onze stichting is verrast met een prachtige donatie.  Jan van Eijk, buurtregisseur namens Wisselwerk/Stimenz in Apeldoorn, is met pensioen gegaan. Bij zijn afscheidsfeest zamelde hij geld in voor onze doelgroep. Het leverde het geweldige bedrag van 544,10 euro op. We zijn zeer dankbaar voor deze gift en het prachtige gebaar erachter. En we wensen Jan een geweldige nieuwe fase in zijn leven!