Over de stichting

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn bestaat uit voorzitter Marco Betman, penningmeester Caroline Schelvis en secretaris Betty Lehmann.
Synco van der Sluis, organisatieadviseur en ex-docent methodiek randgroepjongerenwerk, ondersteunt en helpt de stichting.
Niemand van hen ontvangt een beloning voor deze werkzaamheden.

Visie en missie

De visie van de stichting is het ondersteunen van personen en organisaties bij de opvang en begeleiding van zwerfjongeren, jongeren die als vluchteling in Nederland zijn gekomen, asielzoekende jongeren, tienermoeders en andere risicojongeren.

De missie is om fondsen, subsidies, sponsorgelden, giften en vergoedingen te werven om deze aan te wenden voor door de stichting georganiseerde activiteiten of andere initiatieven voor zover deze bijdragen aan het doel van de stichting.

Financiën
We publiceren jaarlijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Vragen over de besteding van het geld beantwoorden we ook tussentijds graag.

U kunt zelf alvast het financieel jaaroverzicht van 2017 bekijken. Het financieel jaaroverzicht van 2018 volgt zodra alle lopende zaken uit dat jaar definitief zijn afgewikkeld.

De stichting is een algemeen nut beogende instelling. Dat levert onder meer belastingvoordelen op voor zowel donateurs als de stichting zelf.
Het geeft ook aan dat de stichting de financiële zaken goed op orde heeft.