Hoe kunt u helpen?

Om de jongeren verder te helpen hebben we hulp nodig. Elke bijdrage kunnen we goed gebruiken. De stichting heeft een ANBI-status. Daarmee kunnen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het rekeningnummer van de stichting is NL 56 SNSB 0956 8299 45.

We publiceren jaarlijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Vragen over de besteding van het geld beantwoorden we ook tussentijds graag.

U kunt zelf alvast het financieel jaarrapport van 2018 en financieel jaaroverzicht 2018 bekijken, het financieel jaarrapport van 2017 en de samenvatting van de financiën in 2017.
Het financieel jaaroverzicht van 2016 is ook nog beschikbaar.

Naast financiële donaties is hulp in natura heel welkom. Denk aan het schenken van spullen of het bieden van praktische hulp. Jongeren die een nieuw leven opbouwen, maken we bijvoorbeeld heel blij met een computer die bij een bedrijf is afgeschreven.

U kunt contact opnemen via info@stichtingzwerfjongerenapeldoorn.nl