Om de jongeren verder te helpen hebben we hulp nodig. Elke bijdrage kunnen we goed gebruiken. De stichting heeft een ANBI-status. Daarmee kunnen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het rekeningnummer van de stichting is NL 56 SNSB 0956 8299 45.

We publiceren jaarlijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven; die vindt u op deze pagina. Vragen over de besteding van het geld beantwoorden we ook tussentijds graag.

Naast financiële donaties is hulp in natura heel welkom. Denk aan het schenken van spullen of het bieden van praktische hulp. Jongeren die een nieuw leven opbouwen, maken we bijvoorbeeld heel blij met een computer die bij een bedrijf is afgeschreven.

U kunt contact opnemen via info@stichtingzwerfjongerenapeldoorn.nl