Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn bestaat uit voorzitter Marco Betman, penningmeester Caroline Schelvis en secretaris Betty Lehmann. Daarnaast is er nog een adviseur.
Niemand van hen ontvangt een beloning voor deze werkzaamheden; alle betrokkenen brengen uit betrokkenheid als vrijwilliger hun specifieke ervaring in.

Visie en missie

De visie van de stichting is het ondersteunen van personen en organisaties bij de opvang en begeleiding van zwerfjongeren, jongeren die als vluchteling in Nederland zijn gekomen, asielzoekende jongeren, tienermoeders en andere risicojongeren.

De missie is om fondsen, subsidies, sponsorgelden, giften en vergoedingen te werven om deze aan te wenden voor door de stichting georganiseerde activiteiten of andere initiatieven voor zover deze bijdragen aan het doel van de stichting.