Het bestuur van onze stichting bestaat uit vrijwilligers, die onbezoldigd hun specifieke ervaring inbrengen. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

 

Synco van der Sluis

Status: gepensioneerd
Werkervaring:
– 15 jaar werkzaam met jongeren
– 20 jaar methodiekdocent waaronder specifieke aanpak randgroepjongeren
– 10 jaar organisatieadviseur
Ik voel me betrokken bij de positie van jongeren die ‘het niet zo eenvoudig’ hebben en ben blij dat ik via de stichting die betrokkenheid tot uiting kan/mag brengen.

 

 

 

Caroline 

Caroline is de penningmeester (onbezoldigd) van de stichting.

De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het bestuur van de stichting. De taken van een penningmeester bestaan uit het beheren van de financiën van de stichting. Dus het beheer van de inkomsten (de giften) en de uitgaven (uitgaven ten behoeve van de doelgroep en kosten).

Jaarlijks maakt zij het financieel jaaroverzicht met daarin in detail de inkomsten en uitgaven en een samenvatting daarvan die ook op de site wordt geplaatst. Ook maakt ze jaarlijks een financieel jaarrapport waarin in tekst is toegelicht wat de highlights van het afgelopen jaar zijn geweest.
Ook dit rapport is op de website te vinden.
Daarnaast maakt ze om het jaar een beleidsplan, waarin voor de komende twee jaar is opgenomen wat de stichting nastreeft.
Ze zet zich in voor de stichting omdat Marco een goede vriend is en omdat ze het doel van de stichting van harte toejuicht.