Onze stichting gaat samenwerken met circulair ambachtscentrum Foenix, in Apeldoorn vooral bekend als kringloopcentrum.

Daarvoor hebben Marc van Zanten, algemeen directeur van Foenix, en onze voorzitter Marco Betman op 1 juli een overeenkomst ondertekend.

Dat leidt er onder meer toe dat jongeren uit onze doelgroep kennismaken met Foenix en de vele mogelijkheden die die organisatie biedt in het kader van persoonlijke ontwikkeling.

Op de foto staan van links naar rechts Marc van Zanten, Marco Betman en Annemarie aan de Stegge.