Normaal gesproken staat onze doelgroep altijd centraal. In dit bericht maken we voor één keer een uitzondering. De oprichter, voorzitter en motor van onze stichting, Marco Betman, is koninklijk onderscheiden!
Marco vierde deze week dat hij zich al 25 jaar inzet voor zwerfjongeren in Apeldoorn. Beroepsmatig namens het outreachend team van Stimenz, daarnaast sinds een aantal jaar in zijn vrije tijd via deze stichting.

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn reikte de onderscheiding uit, en merkte daarbij op dat Marco zich “met hart en ziel inzet” en “door het vuur gaat” voor de doelgroep. Woorden die wij natuurlijk herkennen. Mooi dat het op deze manier gewaardeerd wordt.

Marco reageert zoals het bij hem past: “Ik vind het geweldig dat ik deze onderscheiding heb gekregen. En nu weer gewoon aan het werk.” Woorden naar ons hart. Maar toch nog even: Marco, van harte gefeliciteerd!