Onze stichting kijkt terug op een geslaagd jaar, waarin we jongeren uit onze doelgroep op meerdere manieren hebben weten te helpen.

We boden ondersteuning bij het oppakken van studies, mochten bijdragen om nieuwe woonruimte iets aan te kleden, gaven acute hulp en organiseerden activiteiten ter ontspanning.

Dat alles was niet mogelijk geweest zonder de steun van donateurs; financieel en in natura. Particulieren en bedrijven, iedereen die iets heeft bijgedragen: hartelijk dank!

Wij gaan in 2024 onverminderd door op deze weg, omdat we zien dat het helpt.
We wensen u een mooi, gezond nieuw jaar!