Met een cadeaukaart van de HEMA draagt onze stichting bij aan een kerstpakket dat jongeren binnenkort ontvangen van Stimenz. Het outreachend team van de welzijnsorganisatie, dat zich inzet voor dak- en thuisloze jongeren en risicojongeren in Apeldoorn, gaat de kerstpakketten uitdelen.
Onze stichting vindt dat een heel mooi initiatief van Stimenz, dat we dan ook van harte ondersteunen. Daarom leveren we 125 cadeaukaarten van 20 euro per stuk. Het is waardevol dat we op deze manier kunnen samenwerken met andere organisaties ten behoeve van onze doelgroep.
Met de cadeaukaart kan iedere jongere die zo’n kerstpakket krijgt, zelf iets kopen wat zij of hij nodig heeft.